Axial 60 EC Υγρό Zιζανιοκτόνο Syngenta

From 70.00 (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Κωδικός προϊόντος: SYNGE10123

Δραστική ουσία: pinoxaden 6%

Το Φυτοφάρμακο Axial 60EC (αξιαλ) είναι ένα μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων στο κριθάρι και στο σιτάρι. Αυξάνει τη γρήγορη απορρόφηση και την αποτελεσματικότητά του, εμποδίζει την έκπλυση του ζιζανιοκτόνου από το φυτό και ενισχύει τη ζιζανιοκτονία ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Διατίθενται σε συσκευασίες: 1lt , 5lt , 10lt

Κιβώτιο: 12τεμ/ 1lit , 4τεμ/5lt, 2τεμ/10lt

Ετικέτα Axial 60 EC Syngenta

Για περισσότερες πληροφορίες:Axial 60 EC – Ζιζανιοκτόνο | Syngenta Hellas

Η τιμή του προϊόντος στο φυσικό κατάστημα ενδέχεται να διαφέρει.

Τρόποι Αποστολής

Το agroshopping.gr εξασφαλίζει τον πιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΣΥΝΤΟΜΟ και ασφαλές τρόπο μεταφοράς των προϊόντων. Ο τρόπος χρέωσης και αποστολής των προϊόντων αναφέρεται παρακάτω:

  1. Box Now
  2. Γενική Ταχυδρομική
  3. ΕΛΤΑ Courier 
  4. ACS 
  5. Παραλαβή από Μεταφορική Εταιρεία
  6. Παραλαβή από τα καταστήματα Αγροεφόδια Ριζούλης

Δείτε εδώ αναλυτικότερα όλους τους τρόπους αποστολής.

Περιγραφή

Το Φυτοφάρμακο Axial 60EC  είναι ένα μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων στο κριθάρι και στο σιτάρι. Καταπολεμά σημαντικά αγρωστώδη ζιζάνια όπως είναι η αγριόβρωμη, η αλεπονουρά, η ήρα και η Φάλαρη.

Αυξάνει τη γρήγορη απορρόφηση και την αποτελεσματικότητά του, εμποδίζει την έκπλυση του ζιζανιοκτόνου από το φυτό και ενισχύει τη ζιζανιοκτονία ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Το Φυτοφάρμακο απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και την κυτταρική διαίρεση.

Μετά την εφαρμογή του Αxial, τα ευαίσθητα ζιζάνια σταματoύν να αναπτύσσονται μέσα σε 48 ώρες από τον ψεκασμό, κιτρινίζουν μέσα σε 1 – 2 εβδομάδες και τελικά πεθαίνουν σε 3 – 5 εβδομάδες. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη βροχή, πρακτικά 1 ώρα μετά τη βροχή δεν ξεπλένεται.

Τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο
αγρωστωδών ζιζανίων που απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων,
μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα
την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και την κυτταρική διαίρεση. Το pinoxaden,
ανήκει στη νέα χημική ομάδα των phenylpyrazolin που δρα παρεμποδίζοντας τη
δράση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για τη
βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός καθολικός ψεκασμός φυλλώματος. Όγκος
ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με ψεκαστήρες όλων των
τύπων και μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκασμός υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε με νερό το δοχείο του
ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/2, προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα
σκευάσματος και μετά συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό, με συνεχή ανάδευση.
Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού
μηχανήματος περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό. Να
γίνεται πάντα ανάδευση πριν τον ψεκασμό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο.
Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα
του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ορατά
υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και
της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση
ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι
αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου
αυτό είναι δυνατό, να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο
δράσης ή εφαρμογή μη εκλεκτικών προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων και να γίνεται
εφαρμογή κατάλληλων γεωργικών πρακτικών όπως η αμειψισπορά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης
των καλλιεργειών που ακολουθούν: Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί στη
διαδοχή των καλλιεργειών στην αμειψισπορά κάτω από κανονικές συνθήκες.
Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις
συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική
του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο
παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σιτάρι (σκληρό / μαλακό), Κριθάρι,
Σίκαλη: Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.
Φάσμα δράσης: Σιτάρι (σκληρό, μαλακό), Κριθάρι, Σίκαλη5
: για Αλεπονουρά (Al- opecurus myosuroides), Ήρα (Lolium rigidum4
, Lolium multiflorum), Αγριοβρώμη
(Avena sterilis, Avena fatua), Φάλαρη (Phalaris paradoxa, Phalaris brachystachys,
Phalaris minor) 75 κ.εκ.σκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/
στρέμμα. Μία εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος από τα 5 φύλλα έως την
πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημαία (BBCH 15-39).
Παρατηρήσεις: 1. Να εφαρμόζεται την Άνοιξη μόνο για χειμερινά σιτηρά. 2. Εφαρμόστε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες που είναι προσβεβλημένες ή
είναι ταλαιπωρημένες από το κρύο ή την ξηρασία, γιατί η αποτελεσματικότητα
μπορεί να μην είναι η βέλτιστη. 3. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται στα
ζιζάνια με ενεργή ανάπτυξη. 4. Στο είδος Lolium rigidum παρατηρείται μειωμένη
αποτελεσματικότητα. 5. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές
επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στη σίκαλη. Πριν τη χρήση του στη
σίκαλη να προηγείται η δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα

 

Χαρακτηριστικά

Βάρος Μ/Δ
Συσκευασία

1 Lt, 10 Lt, 5 Lt

Κατασκευαστής

SYNGENTA